ŞEMSIKAN AŞİRETİ TARIHI Reviewed by El-Com on . Sin Sultan   yolculuğuna başlarken yanında  beş  oğlu  vardır... Haydar , Şems , Aziz, Kalender, Nadar. ŞEMSIKAN AŞİRETİ Şemsi’nin sözlük anlamı güneş olup ,erk Sin Sultan   yolculuğuna başlarken yanında  beş  oğlu  vardır... Haydar , Şems , Aziz, Kalender, Nadar. ŞEMSIKAN AŞİRETİ Şemsi’nin sözlük anlamı güneş olup ,erk Rating:
You Are Here: Home » Kültür » ŞEMSIKAN AŞİRETİ TARIHI

ŞEMSIKAN AŞİRETİ TARIHI

Paylaş…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInPrint this page
Sin Sultan   yolculuğuna başlarken yanında  beş  oğlu  vardır…
Haydar , Şems , Aziz, Kalender, Nadar.

ŞEMSIKAN AŞİRETİ
Şemsi’nin sözlük anlamı güneş olup ,erkeklere mahsus olan bir isimdir.Şemsıkan denildiği zaman birden fazla bir çoğalma oluyor. Bir adamın ismi Şems ise bundan doğan çocuk ve torunların meydana getirdiği topluma Şemsıkanlar oymağı denilir. Elbistan‘da bulunan Şemsıkan oymağı Nurhak dağlarının kuzey ve kuzey batısı ile Nurhak dağlarının eteğinde yerleşmişlerdir. Şemsıkan köylerinin elbistana uzaklığı 20 ile 30 km arasındadır.
Elbistan dışıda Van’ın Özalp kazası,doğu beyazıt,malazgirt ve malatya’yabağlı akcadağın şemsıkan köyünün de aşirete mensup olduğu tahmin edilmektedir. Akçadağ’a bağlı şemsıkan köyüne devlet tarafından degistirilerek Düvencik ismi verilmistir.
Diğer taraftan Urfa,Dize,ve İranın bir çok yerlerinde şemsıkan oymaklarının bulunduğu bazı kaynaklarda yer almaktadır. Ve bu aşiretlerin bir kısmının yezidi mezhebine mensup olduğu bilinmektedir.
Elbistan‘da bulunan şemsıkan köyleri;Kösahya , Soğucak , Ağcaşar , Malap(Bakış) , Küllü , Han , Molebutton(Hançıplaklar) , Zerdekeş(Gümüşdöven)   ve Karaçar(özcanlı) olmak üzere dokuz köy mevcuttur. Bunların içinde en eski yerleşimin soğucak olduğu eski insanlar tarafindan söylenmektedir . Derlerki şems buraya geldiği zaman ilk yerleşim yeri soğucaktı ve  bunlar çoğalınca diğer köyleri kurdular. Fakat şu anda en büyük koyun Malap köyü olduğu bilinmektedir. Çünkü köy yeri oturmaya elverişlidir. Bakış , Soğucak ve  Hüyücek köyleri birleşerek 1995 yılında belediye oldu. Ancak hüyücek köyü Sinemilli aşiretine mensuptur.
Şemsıkan köylerine başka oymaklara ait ailelerde cok eskiden gelip bu köylere yerleşmişler . Ancak bunlar aynı kavmin insanlarıdır. Bakış köyünde Atmalılar , Bırıkanlar  oymaklarından birkaç ev vardır. Ağcaşar’daise kürtleşmiş bir iki hane olduğu ve ayrıca han köyünde kürtleşmiş olan ev olduğu söylenilmektedir.
Şemsıkan köylerinde kabile sayısı oldukca fazladır. Cünkü nüfus sayısı arttıkça yeni isimlerle yeni kabileler ortaya çıkmaktadır.

ŞEMSIKAN AŞİRETİ

Köylerdeki kabile durumu
KABİLE KÖYLER
SOĞUCAK, BAKIŞ, KÖSAHYA, AĞCAŞAR, KÜLLÜ, HAN, HANÇIPLAK, ZERDEKEŞ, ÖZCANLI

Kamar * * * * *
Sir * *
Komazan * * * * *
Mollasan * * *
Veysıkler * * * * * *
Şavali * *
Soran *
Bırıkan * *
Atmalılar *

Ancak üzülerek bir önemli noktayı belirtmekte yarar var. Eğer bir kavim ve ya bir millet aşiretler ile kabileler halinde bölündüyse bunları bir araya getirmek çok kolay değil…
Şavalıların yaşlı insanları , kendi kabilesini söyle izah etmektedir . Bizim kabile çok büyüktür . Köse uşağı , soran , şavsan ve mollasanlar bizim kabilenin birer parçasıdır.

VEYSIKLER KABİLESİ
Bu kabile oldukca büyüktür. Hançıplaklar ,Zerdekeş , kösahya ,küllü veAğcaşar köylerine yerleşmişlerdir. Ayrıca Nergele’de(sinemilli köyü) bir kaç ev vardır.
Bu kabilede okuyanlar çoktur . Geçmiş dönemlerde mollalar çıkmış olup , bunlardan birkaçı Gürün’e bağlı Cemilyurt köyünü kendilerine yurt edinmişler . hatta bunlardan Molla Ali isminde çok derin bir hoca yetişmiş olduğu halk tarafından söylenilmektedir.

KAMAR KABİLESİ
Kamar kabilesinde bazı aileler miladi(1800) tarihinde Sarız kazasına bağlıTavla köyüne gidip yerleşiyorlar. Bu köyde şemsıkan aşiretine mensup birkaç aile vardır. Ancak bu kabilelerin içinde en büyüğü Tilkiler kabilesi oldugu bilinmektedir. Bu ve diğer kabilelerin akrabaları Soğucak ile malapköyünde oturmaktadırlar . Tilkiler’in yakın akrabaları Malap köyünde İbik Doğanlardır. Nitekim Mırtan’lar oğlu Kalender’in eşi Hatice söz konusuTavla köyünde bulunan Tillkiler kabilesinden gelin olarak getirilmiştir. Görülüyor ki Mırtanlar kabilesiyle Tilkiler kabilesi çok eskiden beri birbirlerine kız verip alıyorlardı. Çünkü Molla Hüseyinin kızı Besser Tilkilere verilmiş ve yine 1990 yılında Aligül Özcan oğlu seydo’ya eş olarak Tilkiler’den gelin olarak getirmiştir. Şu halde bu akrabalık köklü bir duruma gelmiştir.

KOMAZANLAR KABİLESİ
Bu kabilede oldukça kalabalıktır . Tabloda görüldüğü gibi bir kaç köyde bağları vardır. Veysık kabilesinde olduğu gibi bunların bir kısmı Gürün kazasının Cemilyurt’a gidip yerleşmişler ve halen irtibatları olup ,birbirlerinden kız alıp verme durumları vardır. Kamazanların Kulyan oymağı cemilyurt köyü ile irtibatları halen vardır.
Komazan kabilesindeki yaşlıları ; Kapıdere ile Gölbaşı arasındaki vadilerde bir Komazan köyü olduğu ve bunların eskiden soğucak köyünden gittiklerini belirtilmiştir.

Gönderen: Zerdekes/Yalçın Eren
Kaynak: MUSTAFA ÖZCAN

www.Semsiken.de.tl

Scroll to top
UA-37549610-1